ஹாலிவுட் நடிகர் ஜாக்கிசானுக்கு முதல் ஆஸ்கர்....

1 comment

ஹாலிவுட் நடிகர் ஜாக்கிசானுக்கு கௌரவ ஆஸ்கர் விருது வழங்கப்பட்டது.

கடந்த 1960ம் ஆண்டு முதல் கலைத்துறையில் பணியாற்றி வரும் ஜாக்கி சானுக்கு இதுவரை ஆஸ்கர் விருது கிடைக்கவில்லை. இந்தநிலையில், அமெரிக்காவின் லாஸ்ஏஞ்சலிஸ் நடந்துவரும் 89ஆவது ஆஸ்கர் விருது வழங்கும் விழாவில் ஜாக்கிசானுக்கு கௌரவ ஆஸ்கர் விருது வழங்கப்பட்டது. சுமார் 200 படங்களுக்கு மேல் பணிபுரிந்துள்ள ஜாக்கிசான் பெரும் முதல் ஆஸ்கர் விருது இதுவாகும்.
 1 comment :

  1. We also embody the typical return-to-player , so you understand which games have one of the best odds and payout the most money. Visit our video poker guide for an in depth breakdown of games, 온라인카지노 the way to|tips on how to} play, winning hands, rule variations, and paytables. The finest video poker gamers know that card games are not video games. For occasion, is not a|there is not any} card counting in video games outcome of|as a result of} past hands are irrelevant. The video poker paytable has 5 columns with completely different playing in} hands.

    ReplyDelete